Home


Welkom op de website van Bekhuis Advies.

Bekhuis Advies is een onafhankelijk adviesbureau voor de inrichting van de buitenruimte in de breedste zin van het woord.

Wat kunnen “wij” voor u betekenen?

Alles buiten de gebouwen…! Wij adviseren zowel in stedelijk als in het landelijk gebied met betrekking tot wegen, straten, pleinen, bomen, beplantingen, waterlopen, sloten, ondergrondse infrastructuur, kabels en leidingen, natuur en landelijk gebied. Kortom, bijna alles wat u buiten de gebouwen aantreft. Kijk voor enkele voorbeelden onder het uitrolmenu Projecten en voor een portfolio van enkele projecten met foto’s en achtergronden verwijzen wij tevens naar onze pagina op WhoBuilt. Ontwerp, techniek en beheer, vormen samen met initiatief, voorbereiding en realisatie de zes pijlers van onze integrale dienstverlening. Alle door ons voorbereide projecten kunnen tot en met de oplevering, en desgewenst ook in de beheer- en onderhoudfase door ons worden begeleid

Wat niet?

In milieutechniek, verkeerskunde, de voorbereiding en realisatie van snelwegen en zwaar bouwkundig werk zoals viaducten ligt niet het zwaartepunt van onze werkzaamheden. Als dit echter onderdeel uitmaakt van een groter project, dan gaan we daarin de noodzakelijke samenwerkingen aan. Hoe? Wij werken veelal in projectteamverband bij de opdrachtgever “in huis”. Wij werken echter ook “op afstand” vanuit eigen kantoor en kunnen u na het uitwisselen van informatie desgewenst een kant en klaar product leveren.

Waarom “wij” en niet “mij”…?

Bekhuis Advies is in 2006 opgericht en wordt gerund door Christian Bekhuis. De informatie op de website is vanuit de wij-vorm geschreven omdat er veelal in projectteams aan projecten wordt samengewerkt. Meer daar over treft u aan onder het uitrolmenu over ons. En juist het samenwerken aan een mooi einddoel, dat is wat ons het meest inspireert!

Voor wie?

Opdrachtgevers zijn: rijks- en gemeentelijke overheid, ingenieurs- en architectenbureaus, maar ook natuurorganisaties en particulieren staan we graag met raad en daad bij. Waarom Bekhuis Advies? Onze kracht ligt in onze integrale werkwijze, onze veelzijdigheid, het ontzorgen van de opdrachtgever, het buiten-de-hokjes-denken en het leveren van maatwerk. Van een eenvoudige vraag tot een project wat over meerdere jaren loopt, u bent bij ons aan het juiste adres! Het hele projectverloop wordt door ons goed gedocumenteerd en begeleid. Producten die wij maken of begeleiden zijn onder andere:

 • Inventarisaties van o.a. groen, terreinmeubilair en verhardingen, indien nodig aan de hand van de schadecatalogus van de CROW;
 • Expertises / tweede mening over geschillen;
 • Exploitaties, kostenramingen, (SSK)Calculaties; kengetallen, risicoanalyses, risico gestuurd onderhoud, TCO en LCC (totale kosten over de hele levensduur van het object, van initiatief tot sloop/vervanging);
 • RAW Bestekken, Raamcontracten / Overeenkomsten Met Open Posten(OMOP);
 • Nieuwe contractvormen / UAV-GC contracten / Systeem(bouw)kunde (Systems Engineering);
 • Tekeningen (samenwerking);
 • Beplantingsplannen, onderhoudsplannen, bomenbeleid, groenbeleid;
 • Historische objecten / vestingwerken, historisch vooronderzoek;
 • Plannen voor Natuurherstel, Natura-2000;
 • Aanpak bestrijding invasieve exoten;
 • Begeleiden (directievoering en toezicht op de aanleg, Systeemgerichte Contract Beheersing op binnenstedelijke herinrichtingen, rioolreconstructies, herbestratingen, speelplekken, renovatie van beplantingen, boomverplantingen, saneringen, e.d.
 • Bedrijfsverbetertrajecten: optimalisatie software, kwaliteitshandboeken, archiveren en dossiervorming, e.d.

Kijkt u onder het kopje Diensten voor een uitgebreidere beschrijving van deze producten en diensten.

Varwick 6, 7634 RJ Tilligte
t. 06 – 29 62 76 33
e. c.bekhuis@bekhuis-advies.nl
www. www.bekhuis-advies.nl

Of volg ons op Facebook

ING bank 66.63.41.982 – IBAN NL39 INGB 0666 3419 82 – BIC INGBNL2A BTW: NL8143.14.089.B01 – Handelsregister: Oost Nederland 39 08 93 23

Voor onze dienstverlening en leveringen is de DNR 2011 van toepassing

De foto’s op deze website zijn allemaal eigendom van Bekhuis Fotografie. Het zijn deels referentiefoto’s uit de openbare ruimte, deels projecten die zijn voorbereid / begeleid door Bekhuis – Advies / Christian Bekhuis.