Gammelkerbeek

Herinrichting Gammelkerbeek fase 1

20120309_130612

Toezichthouder geleverd aan Royal HaskoningDHV

Periode: januari 2012 – heden

Opdrachtgever: Royal haskoningDHV in opdracht van DLG Oost, Zwolle

In samenwerking met o.a. Gemeente Oldenzaal, gemeente Dinkelland Staatsbosbeheer en Waterschap Regge & Dinkel. Aannemer: NONAK B.V. Ommen

20120523_120357

De eerste uitvoeringsfase heeft een lengte van 4510 meter.

 

De Gammelkerbeek stroomt vanaf de Oldenzaalse stuwwal in het oosten van het plangebied naar het westen en mondt bij Hertme uit in de Deurningerbeek. De Gammelkerbeek is in het verleden gekanaliseerd, gestuwd en verdiept en momenteel nauwelijks nog als beek te herkennen.
Door de herinrichting van de Gammelkerbeek wordt onder andere bijgedragen aan het herstel van het natuurlijk watersysteem. Uitgangspunten voor het ontwerp zijn:

  • Herstel van de natuurlijke grondwaterstanden in broekbos Gammelkerbroek.
  • Herstel van een natuurlijk functionerende beek, met beplantingsstroken aan weerzijden en met een doorgaande waterlijn zonder stuwen. 2012-06-07_18-18-51_HDR.jpg
  • Realisatie maximale waterberging om de piekafvoeren bij zware regenval op te vangen. 
  • Haalbare preventie of compensatie van eventuele natschade binnen  de invloedssfeer van de beek.

De natuurlijk functionerende Gammelkerbeek wordt met name bovenstrooms ondieper en smaller. Vanwege de technische uitvoerbaarheidheeft de beek hier grotendeels een nieuw tracé gekregen. Gelijktijdig met de Gammelkerbeek zelf zijn ook de detailontwatering, de beplantingsstroken, het Gammelkerbroek, de retentiegebieden en een fiets- en wandelpad langs de beek ingericht.

20130121_094845

 

Het ontwerp vraagt veel maatwerk gezien de  vele belangen rondom de Gammelkerbeek. De grondeigenaren zijn daarom ook sterk betrokken bij het tot in detail uitwerken van het ontwerp.


Omstreeks februari 2012 is gestart met de uitvoeringswerkzaamheden, waarbij allereerst de nieuwe beektracés zijn gegraven en ingericht. Het was echt pionieren aan de bovenstroom van de beek. De beek kent over het eerste tracé een verval van 7-8 meter. Door de afvoer van effluent van de RWZI van Oldenzaal en de afwatering van een groot deel van Oldenzaal kunnen er afvoeren voorkomen tot 5 kubieke meter per seconde. De continue stroom van water door de beek vroeg om een bijgestelde aanpak voor het maken van stuwen in het stromende water. Daarin ligt ook gelijk de kracht van Bekhuis – Advies, kritisch mee blijven denken zodat in de uitvoering een optimaal resultaat wordt bereikt.

Meer informatie op: Landinrichting Saasveld-Gammelke