Wooldse Veen

Ecologisch herstel Wooldse Veen bij Winterswijk

Toezichthouder / directievoerder geleverd aan Royal HaskoningDHV

Periode: juni 2012 – heden

Opdrachtgever: Royal haskoningDHV in opdracht van DLG Oost, Zwolle

In opdracht van Royal HaskoningDHV voor Vereniging Natuurmonumenten.
Uitvoering door Arcadis.
20120730_082755Het Wooldse Veen ligt ten zuidoosten van Winterswijk. Een groot deel van dit hoogveengebied verdween door ontginning. Ontwatering van omliggende landbouwgebieden verdroogde het Wooldse Veen sterk, waardoor dit met bos kon begroeien. Om de veenvorming weer op gang te brengen worden in de eerste plaats een groot aantal bomen en struiken gekapt. Het plaatsen van de damwanden over een lengte van 1,7 kilometer, met stuwen aan beide zijden, zorgt ervoor dat de bodem het water langer vasthoudt en verdroging wordt tegengegaan. Naast de damwanden komen er stuwen om de grondwaterstand in het gebied te reguleren.

Het is een complexe klus in een kwetsbaar en ecologisch waardevol grensoverschrijdend hoogveengebied (Natura 2000 gebied), één van de laatste gebieden in Nederland. Omdat er geen zwaar materieel het gebied in kan, zet de aannemer een helikopter in om de kwetsbare ondergrond te sparen. De opdrachtsom is 1,2 miljoen euro.IMG_4499

De maatregelen worden betaald door de Vereniging Natuurmonumenten, samen met tientallen particulieren, provincie Gelderland en Kreis Borken  eigenaar van het veen.