Projectleiding en directievoering

Enkele ervaringen met betrekking tot projectleiding en directievoering.

2006-heden, eigenaar Bekhuis Advies

Gemeente Almelo

2011    Projectleiding: ontwikkeling woonwijk Almelo Waterrijk
Ontgrondingsvergunning, ontheffing Flora en faunawet, boscompensatie, transitiestrategie tijdelijk gebruik verworven gronden.

2011    Projectleiding: ontwikkeling Tijdelijke natuur Bedrijvenpark Twente Noord.

2010    Projectleiding: realisatie avontuurlijk spelen Schelfhorstpark en Jachtvalk (Windmolenbroek).

2010    Projectleiding: uitbreiding begraafplaats ’t Groenendael.

2010    Projectleiding: ontwikkeling woonwijk Leemslagen.
Warmte-Koude Opslag (WKO) ontwikkeling woonwijk Waterrijk, Zuid-entree (H.R. Holstlaan), Almelo verdiept (verdiept spoor met tunnelbak), Bedrijvenpark Twente Noord, aanleg Natuurlijk Spelen (2 locaties) en diverse projecten Groot Onderhoud Wegen-, Rioleringen-, Groen- en Spelen.

2009    Projectleiding: terreinaanleg Interregionaal Indoor Sportcentrum Almelo (IISPA).

2009    Revitalisering havengebied Dollegoor, inbreidingsplan Nieuwland III, Weggeler, enz. 

2008    Programma Groot Onderhoud Verhardingen (GOV) en Groot Onderhoud Rioleringen (GOR).

2008    Gehele (Verbetering Woonomgeving) VWO+ programma voor 2007-2008. Civiel- en cultuurtechnisch.

2007    Reconstructie kruispunt Weezebeeksingel – Buitenhaven
Bouwteamverband met civiele aannemer. Reconstructie van een kruispunt in het hoofdwegennet onder doorgaand verkeer, binnen 3 weken.

2007    Herinrichting / sanering havenkade loswal Buitenhaven Oost.
Gebied met 3T2F sanering. Asfalt met hoogstabiele toplaag (C-fix).

2007    Groot onderhoud verhardingen: Keursweg-Hoeselderdijk, Bornsestraat, Stins, Binnenhof en Te Zanen.

Groot onderhoud aan asfaltwegen en elementenverhardingen, plantplaatsverbetering bij bestaande bomen.

2007    Ontwikkeling woonwijk Leemslagen VINEX
Planning voorbereidingstraject met art. 19 procedures, boscompensatie, verondiepen zandwinning, ontwikkeling stedenbouwkundig plan, exploitatie groen en spelen.

2006    Ontwikkeling woonwijk Almelo Noord-Oost
Flora en Fauna onderzoek, met compensatie natuurwaarden, aanvraag ontheffing, detailinvulling stedenbouwkundig plan.

2006    Ontwikkeling woonwijk Almelo Noord “Waterrijk”
Flora en Fauna onderzoek, met compensatie natuurwaarden, aanvraag ontheffing, detailinvulling stedenbouwkundig plan.

Van Hees Tuin- en Landschapsarchitectuur Gouda

2006    Patio TBS Kliniek Veldzicht Balkbrug
Budgetraming binnentuin TBS Kliniek Veldzicht Balkbrug.

Van Peperzeel

2006    Terreininrichting recyclingbedrijf Larserpoort Lelystad
Globale scan van aandachtspunten terreininrichting met weegbrug, loadingdocks, parkeerplaatsen, zettingconstructies op slecht draagkrachtige grond.

BTL Uitvoering Haaren

2006    Bergingsvijver bedrijvenpark Oosterhout
Advisering infiltratie, pompsysteem, overstort en watersuppletie, waterdichte kleibodem en stalen damwand.

2005-2006 mede-eigenaar Attis BV Dronten

Rijksgebouwendienst Directie Beheer, vestiging Eindhoven

2006    Onderhoud terrein Citadel te ’s-Hertogenbosch
Toezicht en directievoering op onderhoud aan het terrein en de aarden vestingwallen. Het voeren van directie en monitoring tijdens het onderhoud. Opstellen van rapportage van de bevindingen.

Gemeente Vught

2006    Aanleg natuurlijke vijver rond nieuwbouw gemeentekantoor Vught.
Toezicht en directievoering op aanleg natuurlijke vijver met kleibodem, bouwkundige muren met folierand, pompsysteem, waterplantenzones, substraatlagen en biologisch evenwicht

Rijksgebouwendienst Directie Beheer, vestiging Eindhoven

2005    Aanleg proefstuk 2005 in de aarden wallen op de Citadel te ’s-Hertogenbosch
Toezicht en directievoering op aanleg proefstuk 2005 in de aarden vestingwallen.
Gewapende grond constructies en toepassing van anti-erosiematten.
Bestekopzet aan de hand van “bouwstenen” op elementniveau. Het voeren van directie over de aanleg.

2004 sectiehoofd Ingenieursbureau gemeente Lelystad 

Controlerende taken, verder geen ervaringen m.b.t. projectleiding en directievoering.

2000-2003 Werkgever: Vertumn te Lelystad

Projectleiding en directievoering over onder andere de volgende werken.

Stichting Sociale Huisvesting Wageningen

2003    (2001-2003) Herinirichting Complex Haarweg te Wageningen
Directievoering en begeleiding/opleiding 2 collega’s in dagelijks toezicht bij
uitvoering van herinrichting van het complex aan de Haarweg in Wageningen. Indicatie bouwsom € 1.800.000,=

Woonzorg Nederland

2002    (2001-2002) ’t Huis aan de Poel te Amstelveen

Vooradvies bouwplaatsvoorzieningen, terreinontwatering in combinatie met Tjaden grondmechanica. Aanvraag vergunningen voor drainage/rioleringen. Opstellen uitvoeringsstukken (bestek, tekeningen) voor terreininrichting rond nieuwbouw seniorenwoningen.

2001    (2000-2001) De Roo, de Baronie en de Graafschap Capelle aan den IJssel
Directievoering en dagelijks toezicht bij uitvoering van herinrichting van het complex De Roo, de Baronie en de Graafschap in Capelle aan den IJssel. Aanleg natuurvriendelijke oevers, fietsbruggen, grootschalige parkachtige beplantingen.

1995-2000 Werkgever: SmitsRinsma te Zutphen.

Van Hees tuin- en landschapsarchitectuur te Gouda

1995/1999    Complex De Haaff te Wageningen
Projectleiding, uitvoeringsvoorbereiding en directievoering met dagelijks toezicht t.b.v. inrichting terrein rond Born Zuid, CPRO en nieuwbouw van Staringcentrum en IBN aan de Droevendaalsesteeg te Wageningen.
Afstemming en coördinatie met de bouwpartners van de in aanbouw verkerende panden van Staringcentrum en IBN.
Ontsluitingswegen, parkeervoorzieningen, glazenwasserbanen, terreinriolering/­drainage met pompkelders en retentievijver, damwanden, schanskorven, halfverhardingen en elementenverhardingen, bebording, groenvoorzieningen en een ecologische studietuin met een kwelvijver. Indicatie bouwsom: € 3.500,000,=

Gemeente Wageningen

1998/1999    Troelstraweg te Wageningen
Projectleiding, uitvoeringsvoorbereiding en directievoering met dagelijks toezicht t.b.v. herinrichting Troelstraweg Wageningen. Winkelplein, rioolreconstructie, aanleg bergbezinkbassin, aanleg park met bomenweide en heraanleg asfalt en elementenverhardingen. Overleg en afstemming met wijkagent, bewoners en winkeliersvereniging. Indicatie bouwsom: € 1.500.000,=

1998/1999    Junushoff te Wageningen
Projectleiding, uitvoeringsvoorbereiding en directievoering met dagelijks toezicht t.b.v. herinrichting omgeving Junushoff Wageningen. Herinrichting omgeving schouwburg (tijdens theaterseizoen), elementenverhardingen, groenvoorzieningen en gewapende grondconstructie. Coördinatie logistieke afhandeling. Indicatie bouwsom: € 175.000,=

1998/1999    Churchillweg Fase II te Wageningen
Projectleiding, uitvoeringsvoorbereiding en directievoering met dagelijks toezicht t.b.v. herinrichting Churchillweg Wageningen. Rioolreconstructie en heraanleg doorgaande weg met busroute, fietspaden, verkeersplateaus en drempels. Indicatie bouwsom: € 175.000,=

1998/1999    Ooststeeg te Wageningen

Projectleiding, uitvoeringsvoorbereiding en directievoering met dagelijks toezicht t.b.v herinrichting Ooststeeg Wageningen. Herinrichting woonstraat met verkeersplateaus, parkeervoorzieningen, drainage, rioleringen en groenvoorzieningen. Verplanting van enkele grote bomen. Indicatie bouwsom: € 150.000,=

West 8 landscape architects

1997/1998    Hoofdkantoor Interpolis Tilburg

Advisering, uitvoeringsvoorbereiding en directievoering t.b.v. aanleg waterzuiveringssysteem voor betonnen vijverpartijen rond het hoofdkantoor van Interpolis Tilburg. Geforceerd, biologisch filtersysteem met persleidingen, retourleidingen en volautomatisch geschakelde pompkelders. Indicatie bouwsom: € 300.000,=

Gemeente Wageningen

1997/1998    Markt en Raadhuisplein te Wageningen

Projectleiding, uitvoeringsvoorbereiding en directievoering met dagelijks toezicht t.b.v. herinrichting Markt en Raadhuisplein te Wageningen (nominatie omgevingsarchitectuurprijs 1998).

Aanleg verhoogd ovaal rond Grote Kerk, vernieuwing elektranet warenmarkt, boomverplanting, grafruiming, vervuilde grond, rioolreconstructie en heraanleg elementenverhardingen. Indicatie bouwsom: € 1.700.000,=

André Bijkerk tuin- en landschapsvormgeving te Enschede

1997             A.O.C. Twente te Almelo.

Projectleiding, uitvoeringsvoorbereiding en directievoering met 2 wekelijks toezicht op de aanleg van de sortimentstuin rond het Agrarisch Opleidingscentrum te Almelo. Indicatie bouwsom: € 150.000,=

Dr. Ir. Lodewijk Baljon landschapsarchitect te Amsterdam

1997             Sofia Ziekenhuis te Zwolle
Projectleiding, uitvoeringsvoorbereiding en directievoering met 2 wekelijks toezicht op de renovatie  van enkele kunstwerken in de patiotuin van het Sofia Ziekenhuis te Zwolle. Gewapende grond en toepassing van geotextielen bij renovatie van “groene kunstwerken”. Indicatie bouwsom: € 70.000,=

Fam. Rikken te Borculo

1996             Aanleg particuliere boerderijtuin van ca. 3 ha.
Ontwerp, uitvoeringsvoorbereiding en directievoering met  dagelijks toezicht t.b.v. de aanleg van een grote particuliere tuin. Vijverpartij, boomverplanting, elementen- en halfverhardingen en groenvoorzieningen. Indicatie bouwsom: € 150.000,=

Bureau van Droffelaar

1996             Herinrichting rond Dr. Jenny woonzorgcentrum te Dinxperlo
Uitvoeringsvoorbereiding en directievoering over de herinrichting van de omgeving van de nieuwbouw.