Projecten

Via het uitrol menu onder de knop [PROJECTEN] boven aan de pagina kunt u de lopende en gerealiseerde projecten bekijken.

Daarnaast presenteren wij op ons portfolio op WhoBuilt ook een aantal projecten.
Op dit moment nog maar één, maar binnenkort volgen er meer.

Wij hebben o.a. ervaringen met projecten:

 • beekherstel;
 • ecologisch herstel hoogveengebieden;
 • saneringen;
 • binnenstedelijke herinrichtingen;
 • de bouw van bruggen, stuwen, damwanden, vlonders;
 • aanleg en bergbezinkbassins en transportriolen;
 • groot onderhoud wegen, riolering, groen, water;
 • aanleg en renovatie van speel en sport-voorzieningen;
 • boscompensatie;
 • aanvraag ontheffingen flora en faunawet;
 • aanvraag ontheffing tijdelijke natuur;
 • opstellen projectplan;
 • risicogestuurd onderhoud;
 • dunningen en boskap;
 • baggerwerk;
 • enz..

Referenties

Via het menu [REFERENTIES] rechts onder op deze pagina is meer achtergrondinformatie beschikbaar over de verschillende projecten waarmee ervaring is opgedaan. Onderverdeeld in advies, uitvoeringsvoorbereiding en projectleiding / directievoering.