Toezicht

Na opdrachtverstrekking aan de uitvoerende partij is het belangrijk dat de kwaliteiten van het voorbereide plan ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Wij hebben uitgebreide ervaring in het begeleiden van diverse civiel- en cultuurtechnische werken.

 1. Binnenstedelijke herinrichtingen;
 2. Omvorming van stedelijke groenvoorzienignen;
 3. Aanleg speelvoorzieningen / natuurlijk spelen;
 4. Saneringen, asbest, PAKS, e.d.;
 5. Bouw- en woonrijp maken van woonwijken en bedrijventerreinen;
 6. Asfaltoverlagingen buitenwegen en hoofdwegennet;
 7. Verkeerskundige reconstructies, kruisingen met VRI’s en rotondes;
 8. Rioolreconstructies;
 9. Aanleg rioolberginsvoorzieningen bergbezinkbassin;
 10. Aanleg van parken en een adventuregolfbaan;
 11. Herinrichting van natuurlijke beeksystemen;
 12. Aanleg van stuwen, stortebedden;
 13. Begeleiding van landinrichtingsprojecten;
 14. Ecologisch herstel van hoogveengebieden;
 15. Rooien en herinplanten van (natuur)tereinen;
 16. Bos- en natuurcompensatieopgaven;
 17. Aanleg faunavoorzieningen: rasters, faunabruggen, ijsvogelwanden, nestkasten, e.d.;
 18. Sloop en (her)bouw verkeersbruggen;
 19. Renovatie, heraanleg landgoederen.

Het toezicht kan traditioneel (UAV) aan de hand van een RAW bestek met tekeningen, maar ook op kwaliteitssystemen op basis van een Geïntegreerde (UAV-GC) contracten en Systeemgeerichte Contract Beheersing (zie daarvoor ook het kopje Directievoering). Ook als u een onafhankelijke externe waarnemer op het werk wilt, dan kunnen wij dat voor u verzorgen. Met name door onze nauwgezette wijze van registreren en rapporteren en een intensieve terugkoppeling van de bevindingen houdt u volledig inzicht in- en grip op uw project.

Producten:

 1. Verslagen van werkbesprekingen met de aannemer;
 2. Tussentijdse afsprakenlijsten en voortgang;
 3. Registratie van de bouwvoortgang en bevindingen in schrift en door middel van foto’s.