Gratis Advies?

Zo lang er geen misbruik van wordt gemaakt delen wij onze parate kennis en alles wat hier zonder copyright of andere belemmeringen “op de plank” ligt graag met u!  We promoten het delen van kennis en ontwikkelen liever iets nieuws dan dat we u het idee voor “het wiel” doorverkopen. Als we binnen de BV Nederland met zijn allen meer kennis zouden uitwisselen, en ons meer op innovatie zouden richten, dan zouden we met zijn allen pas echt toegevoegde waarde hebben!

We gebruiken openlijk bestaande kennis (in veel gevallen is dat ons eigen intellectuele eigendom) en we investeren onze tijd in het toevoegen van meerwaarde.

Als het geen parate kennis is en we moeten er veel tijd in investeren, dan helpen we u ook graag verder, maar dan geven we u dat vooraf aan zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Het delen van kennis is onze eigen persoonlijke missie en visie. Het spreekt voor zich dat we met de kennis van onze samenwerkende partners heel zorgvuldig om gaan. Gelukkig delen de rijks- en gemeentelijke overheid hun kennis ook graag met anderen. Die kennis wordt tenslotte door ons allen als belastingbetalers gefinancierd.

Particulieren met eenvoudige vragen over Ontwerp, Aanleg & Onderhoud verwijzen we door naar onze rubriek op www.gratisadviseurs.nl

Een mooi begin. Onder het motto "het kan altijd beter" eens kijken of we onze "Rating-score" voor Bekhuis-advies op www.gratis-adviseurs.nl van een 9.0 nog omhoog kunnen brengen tot een 10...

Een mooi begin. Onder het motto “het kan altijd beter” eens kijken of we onze “Rating-score” voor Bekhuis-advies op www.gratis-adviseurs.nl van een 9.0 nog omhoog kunnen brengen tot een 10…

Tot ziens bij Bekhuis Advies!