Directievoering

Wij kunnen u specifiek een directievoerder leveren, maar de ervaren toezichthouder kan ook de directievoering voor u verzorgen.

Als gemandateerde UAV kunnen wij in de rol van directievoerder een deel van het regelwerk en beslissingen uit handen nemen, binnen vooraf door u gestelde gestelde kaders en mandaten.

Directie UAV

De directievoerder leidt desgewenst de bouwvergaderingen, doet de budgetbewaking, regelt en controleert de meer- en minderwerken en houdt de bestekwijzigingen bij. Hij begeleidt het project van start tot afloop, bewaakt de planningen en vergunningen en zorgt voor opname, oplevering en eindafrekening van het project. Bij oplevering wordt een compleet gesorteerd projectdossier overgedragen.

UAV-GC / SCB

Bij SCB contracten (systeemgerichte contractbeheersing) wordt er getoetst op risico’s en op het kwaliteitsmanagementsysteem van de opdrachtnemer. Dat kan bijvoorbeeld bij Design & Construct (D&C) Engineering & Construct (E&C) en bij Publiek Private Samenwerkingen (PPS constructies) via Design, Build, Finance & Maintain (DBFM)-contracten.

Producten bij traditionele directievoering (UAV):

  1. Bouwverslagen;
  2. Overzichten meer- en minderwerk, bestekwijzigingen, budgetbewaking;
  3. Verlag technische opname;
  4. Proces verbaal van opname en oplevering;
  5. V&G dossier en opleveringsdossier met alle certificaten en bonnen.