Projectleiding

Wij kunnen de complete projectleiding van een project voor u verzorgen.

Heeft u zelf een projectteam met calculatoren, werkvoorbereiders, maar niet genoeg capaciteit voor de begeleiding van het project, dan kunnen wij de gehele aansturing voor u verzorgen.

Voor een indicatie van de aard en omvang van de projecten verwijzen wij u naar de pagina referenties. Onder projectleiding treft u een opsomming van projecten die wij in het verleden hebben geleid.

Bij projectleiding kunt u denken aan de aansturing voor de totstandkoming van o.a. de volgende producten:

  1. Inventarisaties;
  2. Budgetraming;
  3. Ontwerptoets, technisch en beheermatig;
  4. Calculatie bij schetsontwerp en definitief ontwerp;
  5. Bestek;
  6. Bestektekening;
  7. Directiebegroting;
  8. Aanbestedingsstukken;
  9. Gunningsadvies;
  10. Opdrachtverstrekking.