Werkvoorbereiding

Wij kunnen de complete werkvoorbereiding van een project voor u verzorgen.

Tussen inventarisatie en werkvoorbereiding zit vaak een ontwerpproces. Wij ontwerpen niet zelf (ieder zijn vak!), maar ondersteunen wel tijdens het ontwerpproces, door middel van technisch advies, budgetramingen, e.d.

Voor een indicatie van de aard en omvang van de projecten verwijzen wij u naar de pagina referenties. Onder werkvoorbereiding treft u een opsomming van projecten die wij in het verleden hebben voorbereid.

Bij werkvoorbereiding horen de volgende producten:

  1. Budgetraming;
  2. Ontwerptoets, technisch en beheermatig;
  3. Calculatie bij schetsontwerp en definitief ontwerp;
  4. Bestek;
  5. Bestektekening;
  6. Directiebegroting;
  7. Aanbestedingsstukken;
  8. Gunningsadvies;
  9. Opdrachtverstrekking.