Inventarisatie

Wij doen diverse inventarisaties.

  1. Beplantingen, desgewenst op soort (latijnse namen), maat, vitaliteit en levensverwachting.
  2. Elementenverhardingen, o.a. op soort, maat, kwaliteit, beeld, voegwijdte.
  3. Gebonden verhardingen o.a. op, Craquelé, scheurvorming, reflectiescheuren, e.d.
  4. Bovengronds en boven water waar te nemen aspecten aan watergangen, duikers, e.d.

 

Bij de volgende inventarisaties laten wij ons bijstaan door deskundigen. Wij kunnen dit desgewenst allemaal voor u regelen en coördineren:

  1. Inventarisaties en quickscans Flora en fauna.
  2. Rioolinspecties (cameraonderzoek, e.d.).
  3. Asfaltonderzoek naar PAK, boringen, vlakheidsmetingen, e.d.
  4. Milieukundige en bodemkundige inventarisaties / analyses, AP-04, e.d.
  5. Grondwaterstanden, Isohypsen, e.d.
  6. Landmeetkundige werkzaamheden, geotechnisch onderzoek.