Snelle plantoets

Tijdens de planvorming ontstaat er soms een bepaalde project(team) blindheid waardoor er conflicten ontstaan en/of het plan niet altijd wordt geoptimaliseerd.

Een snelle kritische toets door een buitenstaander kan deze conflicten of gemiste kansen voor u inzichtelijk maken. Wij scannen op conflicten tussen ontwerp, techniek en beheer, conflicten tussen civiel en groen en we toetsen ook op wet- en regelgeving. Daarbij kunt u denken aan: Arbo, Flora- en fauna, e.d.

Met een snelle toets kunnen deze punten voor u inzichtelijk worden gemaakt. Met een wat uitgebreidere toets kunnen ook concrete suggesties voor verbeteringen worden gedaan en krijgt u een uitgebreide opsomming van conflicten, gemiste kansen en verbeterpunten.