Bedrijfsverbeterprocessen

Iets wat niet efficiënt verloopt of iets wat verloren gaat is niet te verantwoorden. Zeker in deze economisch zware tijden moet het kleine beschikbare budget zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Besparing in de voorbereiding is veelal extra budget voor de uitvoering. En op de uitvoering komt het aan! 

Documentenbeheer

Veel organisaties zoeken naar houvast in de stroom van standaard documenten die door de organisatie wordt gebruikt. Hoe wordt voorkomen dat oude formulieren worden gebruikt? Hoe wordt voorkomen dat standaard formulieren worden overschreven? Wat is ook al weer de laatste versie? Hoe is alles voor iedereen makkelijk vindbaar? Natuurlijk zijn daar allerlei programma’s voor met mooie termen als workflowmanagers, e.d. het hoeft echter niet altijd zo ingewikkeld en duur te worden gemaakt. Laat u eens vrijblijvend adviseren!

Standaard sjablonen / moederbestekken – calculaties

Is er behoeft aan het standaardiseren van uw producten en wilt u als het ware selecties kunnen maken uit een catalogus aan elementen, dan kunnen wij dat ook voor u realiseren. Standaard sjablonen in tekstverwerkingsprogramma’s of rekenbladen, maar ook moederbestekken, kengetallenbestanden en standaard programma’s van eisen voor de openbare ruimte.

Optimalisatie uitwisseling computerprogramma’s

Veel van de huidige programmatuur kan onderling gegevens uitwisselen. het komt echter vaak voor dat een organisatie door onbekendheid met de programmatuur de mogelijkheden niet optimaal benut. Een goede scan van uw wensen en de mogelijkheden die de software biedt, kan u veel tijd besparen! Wij zijn met name bedreven in het optimaliseren van het proces bestek – calculatie – bestekadministratie.

Softwareleveranciers verkopen u meestal vrij abstracte mogelijkheden, wij vertalen deze graag naar oplossingen voor uw specifieke vraag. De “Waarom-methodiek” uit onze werkwijze brengt de specifieke vraag voor u in kaart en we hebben de ervaring dat deze vragen vaak door middel van de standaard software eenvoudig op te lossen zijn.

Een voorbeeld.

De programmeur creëert iets met sorteercodes omdat hem dat handig lijkt of op verzoek van één van de afnemers. Dat deze sorteercodes gebruikt kunnen worden voor het genereren van bijvoorbeeld kosten op grootboeknummer (wegen, rioleringen, groen, e.d.) is vaak niet bekend.

Archiveren

Misschien herkent u het. Een collega wordt ziek en u heeft informatie nodig die bij de zieke collega in de e-mail box zit. Of u moet zijn/haar project overnemen en het kost u veel tijd om alle benodigde informatie uit het verleden te vinden. Een uniforme manier van opslaan en archiveren van documenten kan daarin een uitkomst zijn. Ook voor e-mail zijn er veel mogelijkheden om de informatie voor iedereen op een eenvoudige manier toegankelijk te maken. Samen met een goede bestandnaamgeving en een goede heldere mappenstructuur kan u dat veel tijd en ergernissen besparen.

Kennismanagement

Kennis is ons belangrijkste goed in de Nederlandse kenniseconomie. Een deel van onze kennis zit natuurlijk tussen de oren, maar een groot deel van de kennis wordt ook digitaal verzameld. De kennis is echter lang niet altijd voor iedereen toegankelijk. Door dit op een heldere manier voor uw organisatie te ontsluiten kan er efficiënter worden gewerkt en kunnen er betere resultaten worden behaald.