Werkwijze


Bekhuis Advies staat voor:

Integrale aanpak

Wij benaderen elke vraag en elk project integraal (ontwerp, voorbereiding, realisatie, beheer, maar ook civiel, groen, bovengronds, ondergronds, etc.) . Er zijn vaak veel dwarsverbanden en raakvlakken die in een proces of project worden vergeten. Welke invloed heeft een keuze voor de andere onderdelen van een plan? Door ons allround werkgebied groeit de uitgebreide bibliotheek met potentiële valkuilen en de mogelijkheden om deze valkuilen te omzeilen nog dagelijks.

De lat hoger leggen….

We streven voortdurend naar een zo goed mogelijk product. Daarbij maken we graag gebruik van zo veel mogelijk relevante basisgegevens. We benaderen onze opdrachtgevers daarbij proactief om zo samen de uiteindelijke scope van het project of de omvang van de opdracht te bepalen. Zo is het risico dat iets over het hoofd wordt gezien minimaal.

Waarom-methodiek

Waarom?

Een opgroeiend kind kan tot wanhoop van de ouders de vraag “Waarom?” blijven stellen, welk antwoord je ook geeft. Deze nieuwsgierigheid is essentieel voor de ontwikkeling, maar we raken de behoefte aan het “waarom” in ons dagelijks werk blijkbaar gauw kwijt.

“Projectblindheid?”

Bij het werken in langdurige projecten wordt een ingeslagen weg soms als een vast gegeven aangenomen. Er ontstaat een soort “projectblindheid”. Veranderende situaties dwingen ons echter steeds de waarom vraag te blijven stellen. Waarom is er gekozen voor deze gekozen richting? U kunt het antwoord daarop zelf formuleren, maar stel u zelf dan ook weer de vraag waarom. Tot dat u meestal binnen hooguit 5 stappen bij de essentie uitkomt. Stel u zelf de vraag of de ingeslagen weg nog wel in dienst staat tot de essentie van de oorspronkelijke opgave!

In een aantal gevallen kom je dan tot de conclusie dat de redenen om te kiezen voor een bepaalde oplossingsrichting zijn veranderd, maar dat het project daarop niet is bijgestuurd.

Voorbeeld

Een voorbeeld: de wegbelijning en markering op een buurtontsluitingsweg is versleten en niet meer goed zichtbaar. Vanuit de verkeersveiligheid moet er iets aan worden gedaan. Omdat de riolering onder de weg over vijf jaar moet worden vervangen wordt er gekozen voor wegenverf in plaats van de duurzamere maar ook duurdere thermoplastische markering (op zich een hele heldere keuze).
Gedurende de voorbereiding van het project wordt besloten om de riolering door relining op te knappen, waardoor deze zeker weer 15 jaar mee kan. De wegenverf gaat echter niet zo lang mee. Als we ons niet de waarom vraag blijven stellen, is de kans groot dat het project in wegenverf wordt uitgevoerd, terwijl thermoplastische markering op den duur waarschijnlijk goedkoper zou zijn geweest.

 “Ik wil geen boor! Ik wil een gat in de muur!”

Een ander mooi bekend voorbeeld is de uitspraak “Ik wil geen boor! Ik wil een gat in de muur! Dat leert ons door te vragen naar de werkelijke wens.
Het stellen van de waaromvraag brengt ons nog verder terug tot de essentie van het probleem. Iemand die een gat in de muur wenst komt bij de waaromvraag misschien wel uit op: ik wil een haakje in de muur om een verjaardagskalender op te hangen. Misschien is de klant wel veel meer gebaat bij een applicatie op zijn smartphone waar de verjaardagen in staan. In veel gevallen handiger en goedkoper. Het klinkt misschien als een open deur, maar in de praktijk maken we  dagelijks mee, dat na verloop van tijd niet altijd optimale keuzes worden gemaakt.

“Kan de aannemer dan geen gedachten lezen….?”

Nee, dat kunnen helaas niet alle aannemers. Hoe goed een aannemer ook mee wil denken tijdens het uitvoeringsproces, als de uitvoerende partij de achtergronden van een contract niet kent, dan kan hij ook niet meedenken over een oplossing als er zaken in detail wat moeten worden aangepast, of als iets efficiënter kan. Bekhuis – Advies besteed veel aandacht om het “hoe-en-waarom” aan alle contractpartijen duidelijk te maken. Liever een wat minder gedetailleerd contract waarbij alle keuzes zijn gemotiveerd, dan een gedetailleerd contract, waarbij het hoe-en-waarom niet duidelijk is. In een dergelijk geval kan de essentie van het plan bij de eerstvolgende, goed bedoelde, wijziging al worden aangetast.

Op de achterkant van een bierviltje…

Bekhuis Advies werkt daarom zo veel mogelijk vraaggestuurd. Hoe vaak komt het niet voor dat er producten worden gemaakt die in de bureaulade verdwijnen of databases en beheerpakketten worden gevuld met allerlei data die nooit meer wordt gebruikt. Over het algemeen maken we tijdelijke informatiedragers die na oplevering en revisie van een project al niet meer interessant zijn. Als een schets op de achterkant van een bierviltje tijdens het proces meer informatie geeft dan een nette uitgewerkte CAD-tekening, dan heeft wat ons betreft het bierviltje de voorkeur (met de huidige knip-en-plak software kunnen immers heel snel hele mooie digitale bierviltjes worden gemaakt).

Maatwerk!

Hoe delen we de beschikbare tijd in? Gaan we voor die 10, of nemen we genoegen met een 6’je. In principe werken we niet binnen een zesjescultuur. Aan de andere kant creëren we ook vaak situaties waarin een 6 voldoende is (denk aan tijdelijk situatie, tijdelijke maatregelen). Wij zijn voortdurend gericht op productiviteit en het efficiënt inrichten van onze tijd; tijdverspilling wordt geminimaliseerd.

Ook de aannemer worstelt soms met de wisselende signalen. Er wordt door de opdrachtgever gehoopt op een 10, maar vaak wordt maar een 6 uitgevraagd. Er zijn genoeg goede aannemers die liever voor een een hoger cijfer gaan. Dat heeft vooral te maken met intrinsieke motivatie die elke medewerker aan een bouwproject kan hebben.
Het verschil zit ‘m tussen persoon en systeem. Een systeem kent geen intrinsieke motivatie, een systeem (bijvoorbeeld DC, DCM contracten) richt je in op wat je nodig hebt en je werkt daar zo efficiënt mogelijk naar toe. Motivatie bij de aannemer, medewerkers is erg belangrijk en het is voor de kwaliteit essentieel dat de uitvoerende weet waar het op aan komt en wat de kwaliteit maakt. Dat brengt ons weer bij het “hoe-en-waarom”.

Optimalisatie van het product

Met de nodige evaluaties en onze zelfkritische houding streven we altijd naar een optimalisatie van ons product. We staan ook volledig open voor kritische opmerkingen vanuit de kant van de opdrachtgever, waarmee we de toekomstige kwaliteit nog verder kunnen verbeteren. Kortom: Bent u ontevreden, laat het ons weten, bent u tevreden, vertel het verder!